วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2019

พืชสวน

พืชสวน เช่น ยางพารา น้ำยางสด มะนาว กาแฟ ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว

เทคนิคการแต่งใบกล้วย เพื่อให้ได้เครือใหญ่ ได้ต้นกล้วยแข็งแรง

ทุกวันนี้เกษตรกร เริ่มหันมาปลูกกล้วยกันมากขึ้น เพราะความต้องการของตลาดกว้างขึ้น รวมไปถึงต่างประเทศ ก็ได้มีการนำเข้ากล้วยเยอะขึ้นด้วย ส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยได้รับผลประโยชน์จากตรงนี้ด้วย สมัยปัจจุบันการปลูกกล้วยยังใช้องค์ความรู้แบบเก่าๆ มาประยุกต์ใช้อยู่ ในการปลูกกล้วยของแต่ล่ะสวนอาจแตกต่างกันออกไป ซึ่งทำให้ผลผลิตที่ได้ ออกมาไม่เหมือนกัน จนทุกวันนี้ได้มีบริษัทเอกชนรายใหญ่ บริษัทหนึ่ง ได้มาทำการค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับกล้วย และได้นำมาถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกล้วย ซึ่งวันนี้เราจะขอนำบางช่วง เทคนิคเล็ดๆน้อยๆในการปลุกกล้วย ให้ได้เคลือใหญ่ และทำให้ต้นกล้วยของเรานั้นแข็งแรง กล้วยนั้นหลายคนคงทราบดีแล้วว่า กอกล้วยนั้นเมื่อปล่อยให้มีใบกล้วยมากจนเกินไป จะทำให้เกิดผลเสียอะไร หลายๆอย่าง...

RECOMMENDED VIDEOS

POPULAR