วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2019

พืชสวน

พืชสวน เช่น ยางพารา น้ำยางสด มะนาว กาแฟ ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว

ขั้นตอนการตอนพริกไทย และเทคนิคการปลูกโดยใช้สิ่งที่มีในสวน เพื่อลดต้นทุน

พริกไทยนั้น ถือว่าเป็นพืชเศษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกได้มากทีเดียว ซึ่งหากเรานำมาเทียบกับพืชผักชนิดอื่นแล้ว ปลูกเท่ากันแต่ผลตอบแทนนั้น ต่างกันมาก การปลูกพริกไทยนั้นใช้พื้นที่ไม่มาก ฉะนั้นแล้วอาชีพปลูกพริกไทยนั้น ถือว่าเหมาะกับเกษตรกรผู้ที่มีพื้นที่ไม่มากเลยทีเดียวชึ่งปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่า ราคาของพริกไทยนั้นสูงตลอดทั้งปี ขนาดพริกไทยแห้งก็ยังไม่มีข่าวว่า ราคานั้นตกเลย สาเหตุอีกอย่างอาจเป็นเพราะ พริกไทยนั้นคนปลูกน้อย ซึ่งสวนกันกับความต้องการของตลาดที่มีมากขึ้นทุกวัน ปัจจุบันนี้พริกไทยยังเป็นพืชผักที่ประเทศไทยนั้นส่งออกไปขายยังต่างประเทศด้วย เพราะพริกไทยนั้นถือว่าเป็นเป็นเครื่องเทศสากลที่มีความนิยมของเกือบทุกประเทศ ในการปลูกพริกไทยโดยทั่วไปนั้น เกษตรกรโดยส่วนมากจะปลูกโดยใช้เสาไม้ หรือในบางสวนอาจจะใช้เสาปูน เพื่อให้พริกไทยนั้นเกาะและเลื้อย ไปตามที่ที่เราจัดไว้ สำหรับผู้ที่ปลูกไว้รับประทานภายในครอบครัว ไม่ได้ปลูกมากมายอะไร เพื่อเป็นการลดต้นทุนอาจใช้ต้นไม้แห้ง...

RECOMMENDED VIDEOS

POPULAR