วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2019

พชผัก

พืชผัก เช่น มะละกอ หอม กระเทียม เป็นต้น

เทคนิคการปลูกพืชในกระสอบ ง่ายต่อการดูแล ไม่มีพื้นที่หรือดินไม่ดีปลูกได้หมด

การปลูกพืชหรือปลูกผักที่เราเห็นโดยทั่วไปนั้น ต่างมีเทคนิคมากมาย ตามสูตรหรือความรู้และประสบการณ์ของแต่ล่ะคน โดยส่วนมากเกษตรกรผู้ที่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการปลูกพืชชนิดนั้นๆ จะออกมาให้ความรู้ในด้านที่ตัวเองนั้นถนัด เช่นกันปลูกผักในกีะสอบ ก็ได้มีเกษตรกรผู้ที่เคยปลูก เคบทดลองแล้ว ปรากฏว่าได้ผลออกมาดี มาบอกมาเล่าความรู้ที่ได้ทดลองมา ให้ผู้ที่สนใจได้ลองทำตามเช่นกัน วันนี้เราจึงได้นำความรู้ดังกล่าวนี้มาถ่ายทอดลงในบทความให้ผู้ที่สนใจการปลูกพืชแบบใหม่ การปลูกพืชในกระสอบมาแบ่งปันดัน การปลูกพืชในกระถางบางท่านเรียก DIY คือประดิษฐ์วัสดุจากสิ่งของเหลือใช้นำมาใช้ประโยชน์ การปลุกพืชในกระสอบสิ่งที่น่าสนใจคืออะไร ทำไมต้องปลุกในกระสอบ มีข้อดีอะไรบ้าง และมีขั้นตอนที่แตกต่างจากการปลูกธรรมดายังไงบ้าง ไปติดตามกันต่อได้เลย วัสดุและส่วนผสมที่เราจะต้องเตรียมให้พร้อมก่อนจะปลูกพืชในกระสอบ ได้แก่ กระสอบที่ไม่ได้ใช้แล้ว ,กาบมะพร้าวแห้ง...

RECOMMENDED VIDEOS

POPULAR