เราสามารถเพาะเห็ดขายหรือรับประทานเองในครอบครัว เนื่องจากมีวิธีการเพาะที่ง่ายออกผลผลิตเร็ว และมีความต้องการทางตลาดสูง และสิ่งที่สำคัญที่สุดคงหนีไม่พ้นก้อนเห็ดนั่นเอง วันนี้ไม่ได้ชวนมาเพาะเห็ดนะ แต่จะขอพูดถึงเรื่องก้อนเห็ดกันบ้าง ซึ่ง คุณสุวรรณี แปงสอน เกษตรกรผู้ทำก้อนเห็ดขาย ได้เผยแพร่การทำก้อนเห็ดแก่เกษตรกรทุกท่านที่สนใจ โดยขั้นตอนการทำไม่ได้ใช้เครื่องจักรอะไรเลยทำด้วยมือล้วนๆ รายได้ดีอีกด้วย

วัสดุ/อุปกรณ์

ขื้เลื่อย 100 กิโลกรัม

ยิปซั่ม 1 กิโลกรัม

ดีเกลือ 2 ขีด

รำละเอียด 6 กิโลกรัม

ภูไมท์ 1 กิโลกรัม

ปูนขาว 1 กิโลกรัม

กากน้ำตาล 1 กิโลกรัม

ขั้นตอนการทำ

เริ่มต้นด้วยการนำส่วนผสมทั้งหมดที่เตรียมไว้ยกเว้นขีเลื่อยและกากน้ำตาล ให้ผสมรวมคลุกเคล้าให้เข้ากันเป็นกอง แล้วทำการโรยใส่ขืเลื่อยตามลงไป

จากนั้นน้ำผสมกากน้ำตาล นำมารดให้ทั่วกองส่วนผสม ทำการรดให้มีความชื้นประมาณ 60% นั่นคือเมื่อกำขึ้นมาแล้วจะไม่มีน้ำไหลออกมาตามง่ามมือ และส่วนผสมรวมกันเป็นก้อน

จากนั้นนำมาอัดก้อน โดยใช้ขื้เลื่อย 100 กิโลกรัม จะสามารถอัดเป็นก้อนได้ 200 ก้อน

ทำการอัดก้อนโดยให้นำขื้เลื่อยที่ผสม แล้วอัดลงไปในถุงพลาสติกกดๆให้แน่น จากนั้นใส่ฝาจุกครอบลงไปเป็นอันเรียบร้อย

นำก้อนเห็ดเมื่ออัดใส่ถุงแล้วนำไปอบเพื่อให้ปราศเชื้อ โดยหม้ออบก้อนก็ทำได้ง่าย ๆ จากถัง 200 ลิตร และทำการจุดไฟด้านล่าง อบอุณหภูมิ 90-100 องศาเซลเซียส อบไว้อย่างนั้นประมาณ 3 ชั่วโมง

ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการหยอดเชื่อ โดยใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดจุก ก้อนเชื่อเห็ดก่อนจากนั้นค่อยนำเชื่อเห็ดเขี่ยใส่ตามลงไป โดยทุกขั้นตอนต้องแน่ใจว่าสะอาดและปลอดเชื่อ

ขั้นสุดท้ายนำก้อนเชื่อเห็ดไปเพาะอุณหภูมิ 24-33 องศาเซลเซียส โดยเพาะทิ้งไว้ 30 วัน เมื่อเชื่อเดินเต็มถุงก็พร้อมจำหน่ายแล้ว

การจำหน่ายและการลงทุน

คุณวรรณ สามารถจำหน่ายก้อนเชื่อเห็ดได้สัปดาห์ละ 2-3 พันก้อน โดยขายได้ก้อนละ 8 บาท ต้นทุนจะตกอยู่ที่ก้อนละ 3 บาท ที่ต้นทุนถูกเพราะ ไม่ใช้เครื่องจักรใด ๆ ทั้งสิ้นเลย รายได้โดยประมาณ 60,000 บาท/เดือน แต่เมื่อหักต้นทุนทั้งหมดแล้วจะเหลือประมาณ 40,000 บาท/เดือน การทำก้อนเชื่อเห็ดไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช้ไหม ไม่ต้องมีอุปกรณ์เครื่องจักรกลซักเครื่องก็สามารถสร้างรายได้ในครัวเรือนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย