มะเขือเปราะ เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ที่มีขนสั้นๆ ปกคลุมไปทั่วทั้งใบและลำต้น ลักษณะของผลที่เก็บเกี่ยวมานั้นมีลักษณะเป็นผลกลมแป้น สีสันของผลจะมีความแตกต่างไปตามสายพันธุ์ตัวอย่างเช่น พันธุ์ไวโอเลตคิง ประกอบไปด้วยสีม่วงอมขาว หรือจะเป็นมะเขือเปราะคางกบ จะเป็นผลที่มีสีเขียวเข้มลายขาว ลักษณะของผลจะกลมรี

สำหรับมะเขือเปราะที่เรามักนิยมกินกันนั้นเป็นพันธุ์เจ้าพระยา เป็นพันธุ์ดั้งเดิม ลักษณะเป็นสีเขียวอ่อนมีริ้วๆ สีขาว มีเนื้อที่กรอบ รสชาติ หวานปนขมเล็กน้อย สามารถนำไปประกอบอาหาร หรือเป็นเครื่องเคียงทานคู่กับน้ำพริก

วิธีการเพาะกล้ามะเขือเปราะ

1.เริ่มจากการเตรียมดินละเอียดพร้อมปุ๋ย ในอัตราส่วน 2ต่อ1

2.ใส่ดินผสมดังกล่าวลงในถาดพลาสติกเพาะกล้า จากนั้นใช้เศษไม้เล็กๆ กดลงไปในดินที่บรรจุอยู่ในถาดพลาสติกเพาะกล้า ขนาดความลึก 0.5 ซม

3.นำเมล็ดมะเขือเปราะ หยอดลงในหลุมปลูก หลุมละประมาณ 1-2 เมล็ด

4.นำดินกลบผิวหน้าเมล็ด โดยใช้ปูนขาวโรยเป็นเส้นล้อมถาดเพาะไว้

5.จากนั้นเพาะไว้ประมาณ 7-10 วัน จะเห็นว่ามะเขือเปราะเริ่มงอก ให้รดน้ำต้นกล้ามะเขือเปราะทุกวัน ๆ ละ 1-2 ครั้ง ในช่วงเช้าและเย็น รดน้ำจนกระทั่งต้นกล้ามะเขือเปราะมีอายุ 25-30 วัน

6.จึงย้ายกล้ามะเขือเปราะลงปลูกในกระถางหรือในแปลงปลูก

วิธีการเตรียมดินในแปลง หรือในกระถางปลูกมะเขือเปราะ

สำหรับใครที่จะปลูกในแปลง ให้เตรียมดินปลูก โดยใช้จอบขุดย่อยดินหน้าดินลึกประมาณ 15-20 เซนติเมตร แล้วย่อยดินให้ละเอียด ใส่ปุ๋ย และคลุกเคล้าให้เข้ากับดินในแปลง สำหรับการปลูกในกระถาง ให้ผสมดินปลูกในกระถาง โดยใช้ดินร่วนละเอียดผสมกับปุ๋ยในอัตราส่วน 2:1

วิธีดูแลรักษามะเขือเปราะ

ย้ายกล้ามะเขือเปราะลงปลูกในแปลงหรือในกระถาง รดน้ำทุกวันและในช่วงการติดผลต้องรดน้ำอย่างสม่ำเสมอ หลังย้ายปลูกแล้ว 7-10 วัน ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตราต้นละ 1/4 ช้อนชา ควรห่างโคนต้นประมาณ 2-3 เซนติเมตร และรดน้ำทันที หลังย้ายปลูกนาน 45-60 วัน มะเขือเปราะเริ่มให้ผลผลิต สามารถเก็บผลผลิตไปบริโภคได้ หลังจากที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตมะเขือเปราะไปแล้วประมาณ 2 เดือน แต่งกิ่งออกบ้างเพื่อทำให้ลำต้นมะเขือเปราะเจริญเติบโตจะให้ผลผลิตรุ่นใหม่ได้อีก

ที่มา https://www.naykhaotom.com