อาชีพเกษตรกร หลายคนมองว่าไม่น่าจะสร้างฐานะ อะไรได้ เด็กรุ่นใหม่จึงทิ้งถิ่นฐาน บ้านเกิด มุ่งหน้าสู่เมืองใหญ่ เป็นลูกจ้างเต็มตัว แต่ไม่ใช่กับ พงษ์พัฒน์ แก้วพะเนาว์ เกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรง จากจังหวัดมหาสารคาม เรียนจบมุ่งหน้ากลับบ้าน พร้อมปณิธาน ทำเกษตร ทำไมจะรวยไม่ได้

เรียนจบเกษตรฯ ม.แม่โจ้ ในขณะที่ เพื่อนๆ หลายคนมองว่า ผมบ้าไม่ยอมทำงานบริษัท เหมือนคนอื่น แต่มาเป็นเกษตรกร แถมยังมาทำกิน ในพื้นที่แล้ง อย่างทุ่งกุลาร้องไห้ ส่วนหนึ่งผมเชื่อมั่นว่า ประสบการณ์ที่เรียนมา และความรู้ ที่ได้จากการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน กับอิสราเอล ประกอบกับการ ทำเกษตรแบบผสมผสาน ของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 จะช่วยพลิกฟื้นผืนดิน แห่งนี้ให้กลับมา ปลูกพืชได้ เลยใช้พื้นที่ 7 ไร่ที่มี ลองปลูกพืชผัก

พงษ์พัฒน์ ยังสมาร์ท ฟาร์มเมอร์ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2559 บอกว่า พื้นที่แถบนี้ ส่วนใหญ่แห้งแล้ง ดินเค็ม ปลูกอะไรไม่ได้ เลยใช้เทคโนโลยีที่เรียนรู้มา จากอิสราเอล พลิกฟื้นดินทรายมาปลูกพืช

เริ่มจากพลิกหน้าดิน แล้วนำแกลบดิบ ปุ๋ยมัก ปุ๋ยคอก อย่างละ 1 ส่วน ผสมกับดิน 2 ส่วน ราดด้วยน้ำหม้ก ชึวภาพครึ่งลิตร คลุกเคล้าให้เข้ากัน ทิ้งไว้ 1 เดือน เมื่อดินเริ่มฟื้นสภาพแล้ว จึงเดินระบบน้ำ

โชคดีที่นี่ มีบ่อน้ำบาดาล หมู่บ้านใช้ได้เลย ไม่เค็มเหมือนที่อื่น แต่ต้องใช้อย่างประหยัด องค์ความรู้จากอิสราเอล ปลูกพืชแบบใช้น้ำน้อย เลยถูกนำมาประยุกต์อีกครั้ง

จนเกิดระบบน้ำขึ้น 3 ระบบ ระบบน้ำหยด ให้ปุ๋ยพร้อมกับน้ำ ระบบน้ำพุ่ง และระบบให้น้ำแบบไอหมอก
โดยใช้สเปรย์น้ำ ให้ความชื้น เพื่อไม่ให้พืชเครียด จากอุณหภูมิที่ร้อนกว่า 35 องศา

จากนั้นเริ่มปลูกพืชชนิดต่างๆ เลี้ยงไก่ หมู ขุดบ่อเลี้ยงปลา ตามแนวทาง เกษตรทฤษฎีใหม่ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 แต่ ไม่ปลูกไม้ผล หรือไม้ยืนต้น เพราะดินขาดธาตุอาหารมานาน ไม่เพียงพอต่อไม้ยืนต้น ลองผิดลองถูกไม่นาน ได้สูตรสำเร็จ ปลูกพืชผักสวนครัว หลากชนิด แบบเก็บเกี่ยวได้ทั้งปี เรียกได้ว่า มีผลผลิตขายได้ทุกวันเลย

การปลูกพืชวิธีนี้ นอกจากมีเงินหมุน จากผลผลิตตลอด 365 วันแล้ว ยังลดความเสี่ยง เรื่องแมลงได้เกือบ 100%

ด้วยเป็นคนไม่หยุดคิด ไม่หยุดทำ ประกอบกับการประยุกต์ ใช้องค์ความรู้จากอิสราเอล ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ของในหลวงรัชกาลที่ 9

วันนี้ หนุ่มอีสานวัยเบญจเพส ได้กลายเป็นเจ้าของพืชผัก อินทรีย์ถึง 3 แบรนด์ ส่งขายตามห้าง สรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ

และได้พิสูจน์ให้เห็น เป็นเกษตรกรก็รวยได้ แค่ 1 ไร่ คิดเป็น ทำเป็น ทำจริง ได้เงินปีละกว่า 600,000 บาท.

ลองไปชม ผลผลิตจากฟาร์มนี้กัน คุณภาพคับแก้วมากๆ

ระบบน้ำในสวนผัก

แปลงผักหลายชนิดในสวน

Credit : www.thairath.co.th/content/914842