ไอเดียการ รดน้ำต้นไม้ อัตโนมัติ งบ 0 บาท ไอเดียนี้ เป็นการอาศัย ความร้อน จากดวงอาทิตย์ และความชื้น สัมพัทธ์ภายในดิน เป็นตัวควบคุม การให้น้ำแก่พืช หากอากาศร้อนมาก จะทำให้น้ำ ในขวดระเหย ออกมามาก ทำให้ต้นไม้ได้รับน้ำมาก หากอากาศร้อนน้อย จะทำให้น้ำ ระเหยออกมาน้อย ทำให้ต้นไม้ ได้รับน้ำให้น้ำน้อย ฝนตกก็ไม่ต้องให้น้ำ ทำให้ไม่เปลืองน้ำ ที่สำคัญ เป็นเหมือนตัวตั้งเวลา เปิด/ปิด อัตโนมัติ ในการให้น้ำพืชด้วย

เพราะ เมื่อดวงอาทิตย์ ส่องมาโดนขวดชั้นนอกจนร้อน น้ำในขวดชั้นใน ก็จะระเหยออกมา สัมผัสกับขวดชั้นนอก กลั่นตัวเป็นไอน้ำหยดลงบนพื้นดิน และ ค่อยๆซึมลงไปในดิน ( น้ำจะไม่ระเหย ทิ้งไปบนอากาศเปล่าๆ เพราะมีขวดครอบ เก็บความชื้นไว้ ) วันไหนแดดจัด ร้อนมาก น้ำก็ระเหย เยอะตามสภาพอากาศที่ร้อน

อุปกรณ์ที่ใช้

1. ขวดใบเล็ก

2. ขวดใบใหญ่

3. มีดคัตเตอร์

วิธีทำ

1. นำขวดทั้งสองใบ มาตัดออก โดยใบเล็ก เราจะใช้ส่วนก้นขวด ใบใหญ่ ใชส่วนบนของขวด

2. ขุดหลุม นำขวดน้ำใบเล็กวางลง ไปในหลุม เติมน้ำลงไป แล้วเอาดินกลบ รอบๆขวด

3. นำขวดใบใหญ่ มาครอบไว้อีกที ปล่อยทิ้งไว้ รอให้แสงแดดส่อง โดนมาจนเกิดความร้อน

นอกจากจะใช้ ในสวนผัก ขนาดเล็กได้แล้ว ก็ยังสามารถ นำไปประยุกต์ ใช้กับแปลงผัก ขนาดใหญ่ได้อีกด้วย โดยอาศัยหลักการ ที่กล่าวมาข้างต้น แล้วติดตั้งอุปกรณ์ ไว้ตามต้นไม้ทุกต้น

Cr. ข้อมูลดีๆจาก : postnoname