Loading...

สำหรับวันนี้เราได้นำเนื้อหาที่น่าสนใจ มาฝากสมาชิกทุกท่าน เป็นเรื่องร าวของเกษตกรท่านหนึ่ง ที่เรียนจบเพียง ป. 6 แต่ยึดมั่นในอุดมการณ์ การทำเกษตรอินทรีย์ การทำนาปลูกข้าวแบบวิถีบรรพชน จะมีความน่าสนใจเพียงใดนั้น ไปรับชมกันเลยค่ะ

ที่นา 3,000 ไร่

คุณประเสริฐ อัครศิริกาญจน ผู้สืบทอดวิถีประชาชนคนทำนา เจ้าของข้าวหอมมะลิกะเทาะเปลือกสด เรียนจบแค่ ป. 6 แล้วออกไปทำมาหากิน ร่อนเร่พเนจรเหมือนลูกชาวนาทั่วไป เพราะพ่อแม่ทำไร่ทำนาไม่ได้ผล ค้าขายสำเร็จ ได้เงินมา ก็มาซื้อนา ในพื้นที่อำเภอพรานกระต่ ายจังหวัดกำแพงเพชร ทั้งหมดประมาณ 3,000 ไร่ โดยพื้นที่ทั้งหมดนำมาปลูกข้าวและเลี้ยงโค

โดยทั้งหมดนี้จะใช้การปลูก และดูแลในทุกขั้นตอนแบบธรรมชาติ ไม่ใช้สิ่งอื่นใดเลย ผลตามมาคือ ผลผลิตเสี ยอย่างแน่นอน แต่การที่เราให้เกษตรกรมาร่วมกันปลูก เราบอกว่ามีสั ตว์มากัดกิน ก็ปล่อยให้กินไป คือเหลือเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้น แต่เร าให้ร าคาผลผลิตข้าวที่แพงกว่า 2 เท่าถึง 3 เท่า อย่างเช่น ข้าวหอมมะลิเนี่ย ทั่วไปในตลาดเกวียนละ 7,000 บาท แต่ผมรับซื้อเกวียนละ 20,000 บางปีราคาตลาด 10,000 บาท เราก็ซื้อ 22,000 บาท เราให้เพิ่มมาอีกเท่าตัว เพราะว่านี่คือการปล่อยให้ ธรรมชาติดูแลกันเอง ดังนั้นผลผลิตที่ได้จึงเป็นแบบธรรมชาติ หลายคนถามว่าทำไมข้าวแพงจัง ก็เพราะเราเอาส่วนต่าง มาชดเชยให้ชาวนา

สิ่งที่เราปลูกมันคือ ข้าว ที่แปลว่าชีวิต ไม่ใช่สินค้า ดังนั้นหากเอาสิ่งอื่นไปใส่ข้าวเมื่อไหร่ ต้องบอกว่า ขายสินค้า ไม่ได้ขายข้าว ปลูกสินค้าไม่ใช่ปลูกข้าว เพราะฉะนั้นผลผลิตที่เหลือ คือชีวิต นี่คือวิถีบรรพชนที่บอกได้เลยว่า ถ้าถามว่าได้ผลไหม มาถึงวันนี้ก็เป็นปีที่ 10 แล้ว มันได้ผลไหม

ข้าวอินทรีย์

การปลูกข้าวแบบนี้ ปลูกย ากเหมือนกับเอาอูฐไปลอดรุเข็ม และเวลาเก็บเกี่ยวเนี่ย ก็เก็บย ากเหมือนช้างลอดรุเข็มอีกเหมือนกัน ต้องเอาไปเก็บไว้ในยุ้งฉางที่ติดแอร์ ต้องใช้เงินเยอะ และก็ไม่ได้นำไปสีทีเดียว ใส่ถุงเป็นเข้าถุงไม่ใช่ เก็บใส่ยุ้งฉางติดแอร์เป็นข้าวเปลือก เก็บเอาไว้เสร็จแล้ว ใครจะกินก็เอามากะเทาะ ไม่ได้สี

คุณประเสริฐ กับเกษตรกร

เราปลูกข้าวด้วยวิถีบรรพชน สมัยก่อนถึงฤดูปลูกข้าว ก็ไถนา หว่านข้าว ปลูกข้าว รอเกี่ยวข้าว ชาวบ้านก็จะมาแกะสลัก แล้วก็เลยถ่ายทอดถึงวิถีบรรพชนว่า ชาวนาเขาทำอะไรกันบ้างในวิถีชีวิตเขา โดยเรียนรู้จากประสบการณ์ และปั ญหาต่าง ๆ ที่เห็นมาหมดแล้ว ก็เลยเอาเทคโนโลยีที่ดี มาแก้อุปสร รคตรงนี้

รูปภาพอาคารโชว์รูมข้าวอินทรีย์ วิถีบรรพชน

ทำยังไงให้คนเดินเข้ามาแล้ว รู้สึกว่านี่คือโชว์รูมข้าว เหมือนเราขับรถเบนซ์ ขับรถโรลส์เซอรอยซ์ ขับปอร์เช่ นั่นคือของใช้ยังหรูได้ แล้วทำไมข้าวกินเราจะหรูไม่ได้ เพราะเป็นชีวิตเราที่ทำอะไร ที่เป็นประโยช น์มากมาย แล้วทำไมสิ่งที่เรากินเข้าไป จะหรูไม่ได้ ผมมองว่าพย าย ามยกระดับ ในสิ่งที่เป็นอาชีพของเรา มาตั้งแต่ดั้งเดิมของพ่อแม่เรา ของบรรพบุรุษ เราไม่ยกระดับมันขึ้นมา เป็นเรื่องที่น่าแปลก

รูปภาพภายในโชว์รูมข้าวหรู

โทรศัพท์ที่เราใช้กัน หรูหรา ดูดีหมด นาฬิกาที่เราใช้กัน หรูหรา ดูดีหมด รถยนต์ที่เราใช้กัน หรูหรา ดูดี แต่ทำไมของกินที่เรากินเข้าไปจะหรูหราไม่ได้ โดยเฉพาะข้าวที่เป็นข้าวหอมมะลิ ที่เป็นอัตลั กษณ์ของแผ่นดินไทย ทำไมไม่มีใครยกระดับขึ้น ในมื้ออาหารทุกมื้อของเรา ทำไมไม่ยกมันขึ้นมา

เกษตรกรที่ร่วมทำนาวิถีบรรพชน

แล้วพอจะกินข้าวแต่ละมื้อบอกว่าแพง ถ้าคุณกินข้าวราคาถูก คุณรู้ไหม คุณเป็นต้นเหตุให้ชาวนาจนทั้งประเทศ ดังนั้น ชาวนาเขาจะปลูกข้าวที่ดีให้คุณแบบนี้กินได้ แต่คุณต้อง จ่าย ราคาดีให้เขาด้วย ดังนั้น ข้าวของผมจึงไม่แพง เพราะเป็นของดี ที่ให้คุณค่ากับคำว่า ชีวิต คุณประเสริฐกล่าว

ข้าวหอมมะลิที่กระเทาะเรียบร้อยแล้ว

รับประทานข้าวอินท รีย์ เพื่อสุขภาพที่ดี

นี้คือฉากจบที่ดีที่สุด นี่คือบทสรุปยอดเยี่ยมมาก ชาวนาไม่ใช่ภาระของสังคม แต่เขาเปรียบเป็นผู้ให้ชีวิตอย่างแท้จริง วันนี้สิ่งที่ผมทำกำลังจะบอกว่า คุณต้องใส่ใจสิ่งที่ชาวนาผลิตให้คุณกิน แล้วชาวนาจะมีกำลังใจ แบบผมเนี่ยมาทำสิ่งดีให้คุณได้กินต่อไป

ขอขอบคุณที่มาจากหมอแล็บแพนด้าค่ะ

Loading...