Loading...

ชะอม เป็นผักโปรดของใครหลาย ๆ คน ที่ใช้ทำได้หลากหลายเมนู ยกตัวอย่ างเช่น ไข่เจียวชะอม ใส่อาหารประเภทแกง เพื่อเพิ่มรสชาติอาหาร ใคร ๆ ก็อยากปลูกชะอมกันทั้งนั้น แต่การที่จะปลูกและได้ผลดีชะอมแต กยอดเยอะต้นไม่เฉานั้น ย ากพอตัว วันนี้ขอนำเสนอเทคนิคปลูกชะอม แบบมืออาชีพ ปลูกแบบนี้ รับรองแต กยอด จนเก็บไม่ทันแน่นอน

การขย ายพั นธุ์ชะอม

การขย ายพั นธุ์โดยใช้เมล็ด มีข้อดี คือ ร ากยึดเกาะพื้นดินที่ดีกว่า ไม่โค่นง่ายเวลาลมพัด ร ากแก้วลงลึกสามารถหาอาหารและน้ำได้ดีกว่า การเร่งยอดออกตลอดไม่ขาดช่วง ส่วนข้อเสี ย คือ ใช้เวลาหลายปีในการเพาะปลูก มีทรงพุ่มใหญ่ มีดอกและติดฝัก

การขย ายพั นธุ์โดยการตอนและปักชำ เกษตรกรส่วนมากนิยม การขย ายพั นธุ์ชะอมโดยการปักชำ เพราะสะดวกและรวดเร็วกว่า การเลือกกิ่งพั นธุ์ชะอมนั้น จะต้องเป็นกิ่งที่ไม่แก่ไม่อ่อนจนเกินไป โดยตั ดกิ่งพั นธุ์ให้มีความย าวประมาณ 1 คืบ หรือย าวประมาณ 20 เซนติเมตร และควรให้มีตาติดอยู่กับกิ่งประมาณ 3-4 ตา

หลังจากเลือกกิ่งพั นธุ์ได้แล้ว ก็นำไปปักชำลงในถุงที่มีดินปลูกผสมของเถ้า แกลบ และปุ่ ยคอก อัตราส่วน 3: 3: 1 หรือจะทำการชำในแปลงปลูกก็ได้ ทำการรดน้ำให้ชุ่มวันเว้นวัน เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 50 –60 วัน ชะอมก็จะแต กร ากพร้อมนำลงปลูกต่อไป ข้อดี ให้ผลผลิตรวดเร็ว ต้นทุนในการดูแลต่ำ ข้อเสี ย ชะอมจากกิ่งตอน หรือกิ่งชำนั้นจะมีแต่ร ากฝอย ทำให้ไม่สามารถหาอาห ารหรือน้ำเพียงพอ

วิธีการปลูกชะอม

ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด สำหรับการปลูกผักชะอมคือ ช่วงปลายเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นฤดูฝน

เตรียมหลุมปลูกโดยการ ขุดหลุม ขนาด ลึก 1 ฟุต กว้าง 1 ฟุต รองก้ นหลุมด้วยปุ่ ยคอก เว้นระยะห่างต้น ประมาณ 2 เมตร

ทยอยนำต้นกล้าลงปลูกแล้วกลบหน้าดินลงไป แล้วค่อยกลบดินที่ขุดจากก้ นหลุมตามลงไป

นำวัสดุ ฟางข้าว หญ้า หรือแกลบหย าบ คลุมโคนต้นกล้าไว้เพื่อรักษาความชื้น

เมื่อให้น้ำให้ปุ่ ยจนชะอมมีอายุ 3 เดือน ชะอมจะมีความสูง 2 เมตร ช่วงนี้ห้ ามเด็ ดยอดผักชะอมเด็ ดข าด เพราะถ้าหากเด็ ดยอ ดออกแล้ว ชะอมจะแต กยอดแขนงออกสูงเกินไปจะทำให้การเก็บผลผลิตได้ไม่สะดวก

เมื่อยอดแขนงเจริญเติบโตสูงเท่ากับต้นแม่แล้ว ให้ทำการโน้มกิ่งแขนงและกิ่งแม่จากอีกต้นไปยังอีกต้นหนึ่งที่อยู่ใกล้เคียง ใช้ตอ กมั ดกิ่งติดกัน

จากนั้นจะ ทำส า ว ต้นชะอม คือการใช้ปุ่ ยสูตร 46-0-0 โดยนำปุ่ ย แช่ในน้ำในระดับเข้มข้นจนปุ่ ย ไม่สามารถละลายได้อีก จากนั้นกรองเอาแต่น้ำปุ่ ยเข้มข้น พ่นทางใบให้ใบร่วง โดยทำการพ่นช่วงเย็น พรุ่งนี้ใบผักชะอมจะมีสีดำ จนกระทั่ง 3 วันใบผักชะอมร่วงจนหมดต้นเหลือแต่กิ่ง

ทิ้งต้นชะอมไว้ 1 วัน หลังจากนั้นพ่นด้วยน้ำเปล่าเป็นการชะล้างสา รออกให้หมด วิธีนี้จะช่วยเปิดต า ของย อ ด ช่วยให้ต้นชะอมออกยอดใหม่ดกมากๆ ค่ะ

วิธีการทำอาจะยุ่งย ากไปหน่อย แต่รับรองว่า วิธีนี้ทำแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ

ขอบคุณข้อมูล http://postnoname.com/planting-cha-om-like-a-professional

Loading...