Loading...

3 บุญใหญ่ ที่จะช่วยคุณให้หลุดพ้นจากเรื่องไม่ดี ในช่วงที่ผลกรรมไม่ดีมาส่งผล บางครั้งเหมือนมืดแปดด้าน หันไปทางไหนเจอทางตัน หันไปทางไหนไม่มีใครเหลียวแลช่วย บุญของตนที่ทำมาเท่านั้น ที่จะพาฝ่าความมืดมิดนี้ได้ 3 บุญใหญ่ที่อยากจะให้เร่งทำ หากจะไปไม่ไหวแล้ว หรือที่ดีอยู่แล้ว ก็จะดียิ่งขึ้นร้อยเท่าพันเท่าทวีคูณ

บุญแรก คือ บุญจากการกตัญญู

กตัญญูใคร พ่อแม่เป็นอันดับแรก

ท่านมีบุญคุณอันประมาณมิได้ ทั้งให้กำเนิ ด ทั้งอุ้มชู ทำให้เรา

มีจิตวิญญ าณเป็นคนทุกวันนี้ แค่สำนึกนั้นยังไม่พอ

เราต้องตอบแทนท่าน อย่างดีที่สุดเท่าที่มีกำลัง

คนที่ทำบุญกับพ่อแม่นั้นวันที่มีภั ย วันที่เดื อดร้ อนอย่างยิ่ง

บุญนี้จะพาหลุดวงล้อมกรรม แม้ท่านล่วงลับไปแล้ว

บางท่านไม่ได้จากไปไหน ยังคงเฝ้าดูห่วงใย

เป็นเทวดาคอยคุ้มครอง หมั่นสร้างบุญอุทิศไปให้ท่าน

ขอบุญจากท่านช่วยเรา นอกจากพ่อแม่แล้ว คนรอบข้างไม่ว่าพี่น้อง

เพื่อนหรือแม้แต่คนที่เราไม่รู้จัก เคยช่วยเหลือย ามเราลำบาก อุ้มชูหนุนเรา

เมื่อมีโอกาส เมื่อมีกำลัง จงทำ จงตอบแทนเขา แม้ข้าวหนึ่งช้อน น้ำหนึ่งขัน

คือสิ่งที่เรารอดมาได้ ตอบแทนคุณเขา เราจะรอด

บุญที่สอง คือ บุญของตนเอง

ที่สร้างขึ้นมาในภพนี้ ทั้งจาก ทาน จากศีล จากภาวนา

ทั้ง 3 สิ่งนี้ เป็นบุญใหญ่ที่จะพาเรารอด คนไม่มีบุญของตนเองนั้น

ไม่มีทางพ้นไปได้ เราต้องมีฐานบุญของเราเอง

ทานไม่มีเงิน ก็อภัยทานนำ เมื่อมีบ้างก็ทำสลึง สองสลึง

ด้วยจิตบริสุทธิ์ยิ่งใหญ่ ผลบุญมากกว่าเงินพันล้านที่จิตไม่บริสุทธิ์

ศีล แม้จะอด ต า ย จะลำบากแค่ไหน อย่ าผิดศีล

ต้องอดทน อดกลั้น อย่าเพิ่มวิกฤตให้ตัวเอง

เราต้อง ซ่อม และ สร้าง ไปพร้อมกัน ยึดหลักพรวิเศษของพ่อไว้

จะแน่วแน่ แก้ไข ในสิ่งผิด ภาวนานั้นเป็นบุญมาก

ฝึกเถิดหัดสวดมนต์ ฝึกทำสมาธิภาวนา ระงับจิตใจที่ร้อนรุ่ม

ฝึกให้เย็นลง ปลงให้ได้ อะไรที่เสี ยไปแล้วช่างมัน

ไม่เคยทำไม่เป็นไร เริ่มใหม่ได้ทุกวินาที

บุญสุดท้าย คือ บุญแห่งการให้อโหสิกรรม

และขออโหสิกรรม บ่วงกรรมที่รัดเราไว้

ที่ดึงเราไว้ส่วนหนึ่งไม่ให้เดินหน้า ไม่ให้พบกับอะไรเลย

ปิดทางโชคลาภ ปิดทางความเจริญ คือ เจ้ากรรมนายเวร

ปลดปล่อยซึ่งกันและกันเถิด อย่าได้มีเวรกรรมต่อกรรม

เริ่มที่เราต้องให้อภัย ให้อโหสิกรรมก่อน

ปลดเชือกฝั่งเรา แล้วไปขออโหสิกรรม เจ้ากรรมนายเวร

ที่มีชีวิตคือ คน สรรพสั ตว์ทั้งหลายที่รายล้อมเรา

ทั้งพี่น้อง เพื่อน บริวาร หรือแม้แต่พ่อแม่เรา

ที่บางครั้งท่านเผลอ ท่านสร้างกรรมกับเรา

มันฝังในจิตของเรา บุญและกรรมนั้นบันทึกในจิต

เราซ่อนใคร ซ่อนได้ แต่เราซ่อนกรรม ไม่ได้

ให้อโหสิกรรมทุกวันเถิด เพราะเราคงผ่านภพชาติมามากมาย

หลายคนที่ทุกข์ทรม าน เขารอการปลดปล่อยจากเรา

เช่นกัน เราต้องขออโหสิกรรม เจ้ากรรมนายเวรด้วย ทำได้ทุกวัน ดีทุกวัน

3 บุญใหญ่ที่แนะนำนี้ ใครทำได้ตลอดเวลา ปาฏิหาริย์แห่งบุญที่ยิ่งใหญ่ จะพาพ้นไปจากความมืดทั้งปวงด้วยบุญของเรา ด้วยกรรมดีของเรา ขอให้พิจารณาด้วยสติ ด้วยปัญญา ด้วยภูมิธรรม

Loading...