Loading...

การเลี้ยงปลาดุกในท่อปูนซีเมนต์ เป็นวิธีการเลี้ยงปลาอีกวิธีหนึ่งที่ สามารถเลี้ยงกันได้ง่าย สำหรับสถานที่ก็ใช้พื้นที่น้อย และสามารถเคลื่อน ย้ ายท่อปูนซีเมนต์ ได้ง่ายด้วย ค่าลงทุนในการเลี้ยงก็ไม่มาก สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมได้ และผลตอบแทนก็เป็นที่น่าภูมิใจ วิธีการเลี้ยงปลาดุก จะมีขั้นตอน การเลี้ยงอย่างไร ไปศึกษารายละเอียดกันเลย

วิธีการเตรียมบ่อซีเมนต์ สำหรับเลี้ยงปลาดุก เพื่อให้มี อัตร า การรอดสูง และแข็งแรง โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ

กรณีที่ 1 สำหรับบ่อปูนซีเมนต์ที่สร้างใหม่ ให้เติมน้ำจนเกือบเต็มบ่อ แล้วนำต้นกล้วย ใบขี่เหล็ก หรือพืชที่มีรสฝาด ขม เปรี้ยว ลงไปแช่ในบ่ออย่างน้อย 7 วัน เพื่อลดความเค็ม หรือลดความเป็นด่างของน้ำในบ่อที่จะใช้เลี้ยง

กรณีที่ 2 สำหรับบ่อปูนซีเมนต์เก่า ให้ขัดตะไคร่น้ำ และสิ่งสกป รกออกให้หมด ตากแดด ทิ้งไว้ไม่น้อยกว่า 1 วัน หรือ ล้างทำความสะอาดบ่อด้วยด่ างทั บทิม แช่ทิ้งไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมง จากนั้นล้างทำความสะอาดออกให้หมด ตากบ่อให้แห้งก่อนปล่อยน้ำเข้าบ่อ โดยเติมน้ำสะอาดใส่บ่อให้ลึกประมาณ 10 เซนติเมตร ปล่อยทิ้งไว้ 1 สัปดาห์ก่อนปล่อยลงเลี้ยง เพียงแค่นี้ เกษตรกร ก็สามารถเพิ่มอัตร าการรอดของปลาในบ่อ จากความความเค็มของปูนซีเมนต์ได้

การเลี้ยง

1. ใส่น้ำให้มีความสูง 10 เซนติเมตร ช่วงปลาขนาดเล็ก เพิ่งนำมาปล่อย

2.นำปลาดุกมาแช่น้ำในบ่อปูนทั้งถุง แล้วค่อยๆ เปิดปากถุงให้ปลาว่ายออกมาเอง

3.วันแรกที่นำปลามาปล่อย ไม่ต้องให้กินอาหาร

4.นำพืชผักที่ปลากิน เช่น ผักบุ้ง ผักตบชวาและอื่นๆ มาใส่ในบ่อ

5.การให้อาหาร ปลา 1 ตัวให้อาหาร 5 เม็ด/เมื้อ ในช่วงปลาเล็กให้อาหารวันละ 2 เมื้อ เช้า-เย็น ปลาอายุ 1 เดือนครึ่ง ให้อาหารปลาขนาดกลาง โดยให้อาหารวันละ 1 ครั้ง ให้ปลากินตอนเย็น

อาหารสำหรับเลี้ยงปลาดุก ขึ้นอยู่กับขนาดของปลา

ถ้าเป็นปลาขนาดเล็ก 2-3 เซนติเมตร ควรเป็นอาหารเม็ด ผสมข้าวสุก คลุกกับน้ำแล้วปั้นให้เป็นก้อนๆ

ถ้าปลาโตแล้ว มีความยาว 15 เซนติเมตร ขึ้นไป จะใช้อาหารเม็ด รำละเอียด ผัก หรืออาหาร ใช้อัตร าส่วน 2 : 4 : 4 หรือใครจะใช้เป็นอาห ารเม็ดเพียงอย่างเดียวก็ได้ แต่ต้นทุนมันจะสูงกว่า อาหารผสมแบบนี้

ถ้าลูกปลามีขนาด 10 ตัว ต่อกิโลกรัม คุณก็หาผักตบชวา หรือผักบุ้ง ใส่ลงไปในปูนวงที่เลี้ยงปลาดุก แล้วก็ค่อยลดปริมาณอาหารสำเร็จรูปลงเรื่อยๆ เมื่อปลาหิวจัดๆ มันก็จะกินผักตบชวา หรือผักบุ้งเป็นอาหาร ในช่วงเย็น เร าก็ให้อาหารเม็ดกินเพียงเล็กน้อยก็เพียงพอแล้ว สำหรับปลาดุก 1 ปูนวง และในหนึ่งบ่อ เร าจะใช้ผักตบชวาประมาณ 4 กอ ต่อ 7 วัน ซึ่งปลาจะกั ดกินบริเวณใบและยอดอ่อนจนหมด เหลือไว้เพียงลำต้นแก่ๆ เท่านั้น

การจำหน่าย

1.ก่อนจะจำหน่าย 2 วัน ให้นำดินลูกรังสีแดงหรือซังข้าวมาแช่ไว้ในบ่อ จะทำให้ปลาดุกมีสีเหลืองสวย ขายได้ราคาดี

2.ปลาดุก 3 เดือนครึ่ง จำนวน 70 ตัว จะมีน้ำหนัก 14-15 กิโลกรัม หรือประมาณ 4-5 ตัว/กิโลกรัม จำหน่ายได้กิโลกรัมละ 60-70 บาท

3.ต้นทุนอาหารกิโลกรัมละ 19-20 บาท หมายเหตุ ต้นทุนครั้งแรก 1 ชุด 430 บาท น้ำที่ถ่ายทิ้งจากบ่อปลา สามารถนำมารดต้นไม้ พืชผักสวนครัว เป็นปุ่ ยอย่างดี

ขอบคุณข้อมูลจาก https://human.srru.ac.th/2016/08/15/การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซี

Loading...