Loading...

วันนี้ขอนำเสนออีกหนึ่งไอเดียปลูกพืชในกระสอบ ทีนี้หลาย ๆ คนอาจเกิดคำถามว่า ทำไมต้องปลูกในกระสอบ ปลูกลงดินปกติเลยไม่ดีกว่าหรอ ที่เลือกปลูกพืชในกระสอบเพราะ บางพื้นที่นั้น สภาพดินไม่ดี ซึ่งโดยปกติดินจะประกอบไปด้วย ส่วนประกอบต่างๆ แต่ส่วนประกอบ ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั้นคือ อินทรีย์วัตถุ ซึ่งก็คือปุ่ยที่พืชใช้เป็นอาหารในการเจริญเติบโต บางพื้นที่ที่มีอินทรีย์วัตถุในดินต่ำ ประมาณ 1-2 % จึงเป็นเหตุให้พืชนั้น เจริญเติบโตได้ไม่ดี

ถ้าเราใส่ปุ่ยลงในดินทั้งแปลง ปุ่ยก็จะสลายลงไปในดิน และ เจือจาง ทำให้ต้องใช้ปุ่ยมากกว่าปกติ ต่างจากที่เราปลูกลงในกระสอบ เราจะใช้ปุ่ยผสมลงดินน้อยลง ทำให้ประหยัดเงินในการซื้อปุ่ยมากขึ้น กระสอบมีราคาถูก และ ทนทานในระดับหนึ่ง จึงทำให้ไอเดียการปลูกพืชในกระสอบนั้นได้ผลเป็นอย่างดี

ตัวอย่ างการปลูกพืชในกระสอบของ นายพิเชษ เกษตรกรสวนพริก ที่ปลูกพริกในกระสอบในพื้นที่แค่ 1 งาน แต่สามารถทำเงินได้หลัก หมื่นต่อเดือน ได้เผยเคล็ดลับและวิธีการปลูกพืชในกระสอบให้ฟังว่า

เตรียมกระสอบเพื่อปลูกพริก เริ่มจากนำดินร่วนปนทราย 12 กก. มาผสมมูลวัว 5 ขีด ปูนขาว 1 กำมือ คลุกเคล้าให้เข้ากันใส่ถุงปุ่ย พับปากถุงให้สูงขึ้นมาจากดินที่บรรจุอยู่ในถุงประมาณ 1 ฝ่ามือ เพื่อช่วยบังลมให้ต้นกล้าพริก ที่ดิน 1 งาน ปลูกพริกกระสอบ 200 ถุง ปลูกไปได้ 3 เดือน ก็เริ่มเห็นผล แต่ละเดือนได้พริกประมาณ 120 กก. ราคากิโลละ 130-150 บาท

หลักการสำคัญต้องทราบก่อนว่าพืชที่ตนเองปลูกนั้นเป็นแบบไหน ต้องการดินแบบไหน

พืชร า กยาว เช่น พืชตระกูลมะเขือ พืชตระกูลพริก ชอบดินร่วนปนทราย

ผักกินใบ เช่น กวางตุ้ง คะน้า ชอบดินชื้นอุ้มน้ำได้ดี

การปลูก

เมื่อเตรียมกระสอบใส่ดินสำหรับปลูกเรียบร้อยแล้ว ให้หยอดเมล็ดพั น ธุ์ได้เลย ทำการรดน้ำเช้า-เย็น เมื่อพืชเริ่มโตและแข็งแรงดีแล้ว ให้นำพวกน้ำห มั กผลไม้ หรือจุลินทรีย์ต่างๆ มาฉีดใส่ ทุกๆ 5-7 วัน จะได้ผักงามเขียวน่ารับประทาน

ประโยชน์ของการปลูกผักในกระสอบ

1.ลดการให้น้ำและปุ่ย

2.เคลื่อนย้ ายง่ าย

3.ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำท่วม

4.เก็บผลผลิต ได้ง่าย ผลผลิตดี

5.ประหยัดพื้นที่

หลักๆ แล้วข้อดีของการปลูกพืชในกระสอบนั้นคือ เราสามารถปรุงดิน ใส่ปุ่ย และ ปลูกได้ทุกพื้นที่ เพราะดินที่มีอินทรียวัตถุ นั้นถูกกักเก็บไว้ในกระสอบ เวลารดน้ำ หรือ ฝนตก อินทรีย์วัตถุก็จะไม่ซึมไปกับกระแสน้ำ ทำให้พืชได้รับสารอาหารเต็มๆ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องปุ่ย และ กระสอบเป็นอุปกรณ์ที่มีต้นทุนถูกกว่ากระถาง อีกทั้งเคลื่อนย้ายง่าย อายุการใช้งานก็พอเหมาะ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีในการปลูก

Loading...