มะเขือเปราะเป็นพืชที่ปลูกง่าย เจริญเติบโตได้ในทุกสภาพดิน โดยเกษตรกรไม่จำเป็นต้องดูแลอะไรมากนัก วันนี้ขอแนะนำเทคนิคการปลูกมะเขือเปราะ ให้ติดผลดก ผลผลิตออกตลอดทั้งปี ลักษณะมะเขือเปราะ เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ที่มีขนสั้นๆ ปกคลุมไปทั่วทั้งใบ และลำต้น ผลมีลักษณะเป็นผลกลมแป้น

สำหรับมะเขือเปราะที่เรามักนิยมกินกันนั้นเป็นพัน เจ้าพระยา เป็นพันธุ์ดั้งเดิม ลักษณะเป็นสีเขียวอ่อนมีริ้วๆ สีขาว มีเนื้อที่กรอบ รสชาติ หวานปนขมเล็กน้อยสามารถนำไปประกอบอาหาร หรือเป็นเครื่องเคียงทานคู่กับน้ำพริก

ขั้นตอนการเพาะกล้า

ขั้นตอนแรกเริ่มจากการเตรียมดินและปุ่ย ในอัตราส่วน 2 ต่อ 1 และใส่ดินผสมดังกล่าวลงในถาดพลาสติกเพาะกล้า

จากนั้นใช้ไม้เล็กๆ กดลงไปในดินที่บรรจุอยู่ในถาดพลาสติกเพาะกล้า ขนาดความลึก 0.5 ซม.

ให้นำเมล็ดมะเขือเปราะ หยอดลงในหลุมปลูกหลุมละประมาณ 1-2 เมล็ด นำกลบดินผิวหน้าเมล็ดไปจากถาดพลาสติกเพาะกล้า โดยใช้ปูนขาวโรยเป็นเส้นล้อมถาดเพาะไว้

จากนั้นเพาะไว้ประมาณ 7-10 วัน จะเห็นว่ามะเขือเปราะเริ่มงอก ให้รดน้ำต้นกล้ามะเขือเปราะทุกวัน ๆ ละ 1-2 ครั้ง ในช่วงเช้าและเย็น รดน้ำจนกระทั่งต้นกล้ามะเขือเปราะมีอายุ 25-30 วัน แล้วจึงย้ายกล้ามะเขือเปราะลงปลูกในกระถางหรือในแปลงปลูก

วิธีการเตรียมในแปลง

สำหรับใครที่จะปลูกในแปลง ให้เตรียมดินปลูก โดยใช้จอบขุดย่อยดินหน้าดินลึกประมาณ 15-20 ซม. แล้วย่อยดินให้ละเอียด ใส่ปุ่ยหว่าน และคลุกเคล้าให้เข้ากับดินในแปลง ระยะปลูกระหว่างต้นห่าง 70-80 เซนติเมตรระหว่างแถวห่าง 90-100 เซนติเมตร สำหรับการปลูกในกระถาง ให้ผสมดินปลูกในกระถาง โดยใช้ดินร่วนละเอียดผสมกับปุ่ยในอัตราส่วน 2 ต่อ 1

การดูแลรักษามะเขือเปราะ

ย้ายกล้ามะเขือเปราะลงปลูกในแปลงหรือในกระถาง

รดน้ำทุกวันและในช่วงการติดผลต้องรดน้ำอย่างสม่ำเสมอ

หลังย้ายปลูกแล้ว 7-10 วันให้ใส่ 15-15-15 อัตราต้นละ 1 ใน 4 ส่วนช้อนชา ควรห่างโคนต้นประมาณ 2-3 เซนติเมตรและรดน้ำทันที

หลังย้ายปลูกนาน 45-60 วัน มะเขือเปราะเริ่มทยอยผลผลิตสามารถ เก็บผลผลิตไปบริโภคได้

หลังจากที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต มะเขือเปราะไปแล้วประมาณ 2 เดือน แต่งกิ่งออกบ้างเพื่อทำให้ ลำต้นมะเขือเปราะเจริญเติบโตจะให้ผลผลิตรุ่นใหม่ได้อีก