พริกไทยนั้น ถือว่าเป็นพืชเศษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกได้มากทีเดียว ซึ่งหากเรานำมาเทียบกับพืชผักชนิดอื่นแล้ว ปลูกเท่ากันแต่ผลตอบแทนนั้น ต่างกันมาก การปลูกพริกไทยนั้นใช้พื้นที่ไม่มาก ฉะนั้นแล้วอาชีพปลูกพริกไทยนั้น ถือว่าเหมาะกับเกษตรกรผู้ที่มีพื้นที่ไม่มากเลยทีเดียวชึ่งปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่า ราคาของพริกไทยนั้นสูงตลอดทั้งปี ขนาดพริกไทยแห้งก็ยังไม่มีข่าวว่า ราคานั้นตกเลย สาเหตุอีกอย่างอาจเป็นเพราะ พริกไทยนั้นคนปลูกน้อย ซึ่งสวนกันกับความต้องการของตลาดที่มีมากขึ้นทุกวัน ปัจจุบันนี้พริกไทยยังเป็นพืชผักที่ประเทศไทยนั้นส่งออกไปขายยังต่างประเทศด้วย เพราะพริกไทยนั้นถือว่าเป็นเป็นเครื่องเทศสากลที่มีความนิยมของเกือบทุกประเทศ

ในการปลูกพริกไทยโดยทั่วไปนั้น เกษตรกรโดยส่วนมากจะปลูกโดยใช้เสาไม้ หรือในบางสวนอาจจะใช้เสาปูน เพื่อให้พริกไทยนั้นเกาะและเลื้อย ไปตามที่ที่เราจัดไว้ สำหรับผู้ที่ปลูกไว้รับประทานภายในครอบครัว ไม่ได้ปลูกมากมายอะไร เพื่อเป็นการลดต้นทุนอาจใช้ต้นไม้แห้ง ที่มีอยู่ในสวนของเราก็ได้เหมือนกัน เป็นการทำหน้าที่แทนเสาไม้หรือเสาปูน  ส่วนเกษตรกรผู้ที่ปลูกเพื่อเชิงพาณิชย์ มักจะมีการลงทุนซื้อเสาปูน และผ้าแสลนไว้สำหรับกันแสงแดด เพราะพริกไทยนั้น เป็นพืชที่ไม่ต้องการแสงแดดมาก ถ้าหากว่าเราปลูกกลางแดดเลย การเจริญเติบโตมักไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร

หรือถ้าหากทำแบบง่ายๆเลย ก็อาศัยต้นไม้ที่อยู่หลังสวนเราก็ได้ โดยให้เรานำพริกไทย มาปลูกบริเวณโคนต้นไม้ เพื่อให้ต้นไม้เป็นพี่เลี้ยง คอยเจริญเติบโตไปด้วยกัน ในเรื่องแย่งอาหารกันนั้น ไม่ได้มีส่วนเกียวข้องกันเลย  เพราะพืชแต่ละชนิดนั้น ต้องการธาตุอาหารแที่แตกต่างกัน ส่วนการปลูกและขยายพันธุ์ของพริกไทยนั้น ให้เราเตรียมอุปกรณ์ ในการตอนกิ่งพริกไทย ดังนี้ ถุงพลาสติก ขนาด 4X6 นิ้ว ,สายเคเบิ้ลไท ยาว 6 นิ้ว ,และมีดคัตเตอร์ ,และขุยมะพร้าว

วิธีการทำก็ง่ายๆ ดังนี้ ให้เรานำขุยมะพร้าวมาแช่น้ำ แล้วนำมาบรรจุลงถุงพลาสติก โดยไม่ต้องบรรจุให้เต็มถุงมากก็ได้ ให้สามารถพับปากถุงได้ หลังจากนั้นเอาเชือกมาผูกที่ปากถุง การเลือกกิ่งที่นำมาตอนนั้นต้องเป็นกิ่งไหลเท่านั้น ไม่ควรใช้กิ่งที่เป็นแขนง เพราะรากไม่ค่อยเจริญเติบโตได้ดีในกิ่งแขนง และเราควรเลือกกิ่งที่สมบูรณ์ที่สุด และไม่ควรเลือกกิ่งที่แก่จนเกินไป  ล้วทำการเอาใบบริเวณที่เราจะตอนออกให้หมด หลังจากนั้นใช้มีดคัตเตอร์ตั ดถุงพลาสติกตรงกลาง จากนั้นก็นำไปหุ้ม บริเวณที่เราได้ตั ดใบแล้ว

ควรใช้สายเคเบิ้ลไทมัดหัวท้าย ให้เป็นลักษณะเหมือนข้าวต้มมัดแล้ว ทำการรัดให้แน่น สาเหตุที่เราแนะนำสายเคเบิ้ลไท เพราะว่าสะดวก และง่ายกว่าใช้เชือก หลังจากนั้นทิ้งไว้ประมาณ 14 วัน เราจะเห็นราก เมื่อมีราก ก็เอาไปชำต่อได้ เพื่อรอนำไปปลูกต่อไปได้เลย

ที่วันนี้เราได้แนะนำการปลูกพริกไทยแบบนี้ ก็เพราะว่าข้อดีคือช่วยลดต้นทุนจากการซื้อเสาปูน และแสลน เพียงแค่เรามองหาต้นไม้ของเราในสวน ต้นไม้ก็ใช้แทนเสาได้เลย  ส่วนใบไม้นั้นก็เปรียบเหมือนแสลน ถือว่า เกษตรเช่นนี้จะช่วยสร้างระบบนิเวศน์บริเวณนั้นให้ดีขึ้นด้วยนะ ซึ่งเปรียบเสมือนการสร้างสมดุลให้ธรรมชาติภายในตัว เมื่อธณรมชาติเกิดความสมดุล ธรรมก็จะช่วยดูแลเรา ช่วยให้ต้นไม้ของเราเจริญเติบโตได้ดี

เรียบเรียง ด.ญ.ภิญญดา