โดยปกติแล้วการขยายพันธุ์พืชต่าง โดยใช้เมล็ดนั้น สามารถที่จะทำไปพร้อมๆกันกับ การปลูกพืชผัก ไปในตัวได้เลย อาจจะพูดว่า การปลูกพืชโดยที่เราใช้เมล็ดคือ การขยายพันธุ์ โดยที่เรานั้นใช้เมล็ดนั่นเอง พูดให้เข้าใจง่ายๆเช่น การที่เราปลูกข้าวนั้น เราต้องใช้เมล็ดข้าง ซึ่งเมล็ดข้าว 1 เมล็ดนั้น จะเจริญเติบโตเป็นต้นข้าวได้ 1 ต้น และเมื่อต้นข้าวนั้นโตขึ้น ก้จะแตกหน่อออกไปเป็นหลายๆต้น ในแต่ละต้นนั้น ก็จะมีการออกรวง เกิดเป็นเมล็ดข้าว ให้เราได้อีกหลายเมล็ด ซึ่งเมื่อเรานำเมล็ดข้าวนั้น ไปปลูกก็เติบโตเป็นต้นข้าว ให้เราได้หลายต้น  เช้นเดียวกัน  การปลูพืชอื่นๆๆ เช่นกข้าวโพด หรืออาจเป็นถั่วต่างๆ  ก็เป็นเหมือนกัน ฉะนั้น การปลูกพืชจากเมล็ดนั้นก็คือ การขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ดนั่นเอง

ในการเพาะเมล็ดพืชผัก ก่อนที่เราจะนำไปปลูกนั้น จะมีข้อดีก็คือ เราได้ต้นพืชผักที่งอกแน่นอน 100% เพราะว่าเรานำเมล็ด ที่มีรากงอกออกมาให้เห็นแล้ว มาทำการปลูกนั่นเอง และเราจะได้ต้นกล้าที่แข็งแรง เพราะเราคัดเลือกต้นกล้าเอง  แล้วเราไม่ต้องเสียเวลาในการเพาะ หรือมาทำการปลูกซ่อม สำหรับวันนี้นั้น เรามีเทคนิคดีดี ในการเพาะเมล็ดผัก ให้สามารถงอกภายในระยะเวลาสั้นๆ เพียง 1 วันเท่านั้น มาฝากกันครับ จะมีรายละเอียดอย่างไร ไม่ติดตามกันได้เลย

วัสดุอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียม จะมีประมาณนี้ครับ เมล็ดผักที่เราต้องการเพาะ ,ขวดโหลหนึ่งใบที่สามารถปิดฝาได้มิดชิด ,และกระดาษทิชชู่

ขั้นตอนและวิธีการทำ ขั้นตอนที่หนึ่งให้เรานำกระดาษทิชชู่ มาพับประมาณ 4-6 ชั้น แล้วนำไปใส่ไว้ ในภาชนะที่เรานั้นเตรียมไว้

ขั้นตอนที่สองนั้น ให้เราเติมน้ำเปล่า ไม่ต้องเติมเยอะมากลงในกระดาษทิชชู่ จนเปีบก

ขั้นตอนที่สาม ให้เรานำเมล็ดผักนั้น ใส่ลงไปด้านใน ใส่โดยให้กระจายทั่วๆ

ขั้นตอนที่สี่ ปิดฝาให้มิดชิด แล้วเราก็นำไปวาง ไว้ในที่อุณหภูมิของห้องที่ไม่ร้อนจัด

ง่ายๆ เพียงเท่านี้ล่ะ ภายใน 24 ชั่วโมง เราก็จะได้เห็นราก งอกออกมา แต่ว่าในกรณีพืชบางชนิด อาจจะใช้เวลานานกว่านั้น  พอเมล็ดมีรา กออกมาแล้ว เราก็สามารถเอาไปเพาะในถุง หรือในที่ที่เราเตรียมไว้ได้เลย อาจจะปลูกในถาดเพาชำก่อนก็ได้ ก่อนที่เราจะย้ายลงแปลงปลูก วิธีนี้จะช่วยป้องกัน ไม่ให้เมล็ดพันธุ์เราเสียหาย หรืออาจเสียหายน้อยที่สุด  แนะนำว่าเราควรหาภาชนะที่จะใส่นั้น ควรเลือกภาชนะที่เป็นสีใส สามารถมองทะลุได้ เพราะจะช่วยให้เรามองเห็นราก ได้สะดวก ทำให้เราไม่ต้องไปเสียเวลาเปิดฝาดู เทคนิคนี้ลองไปใช้ดูนะ ง่าย ๆ แล้วได้ผล

เรียบเรียง ด.ญ.ภิญญดา