การปลูกพืชหรือปลูกผักที่เราเห็นโดยทั่วไปนั้น ต่างมีเทคนิคมากมาย ตามสูตรหรือความรู้และประสบการณ์ของแต่ล่ะคน โดยส่วนมากเกษตรกรผู้ที่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการปลูกพืชชนิดนั้นๆ จะออกมาให้ความรู้ในด้านที่ตัวเองนั้นถนัด เช่นกันปลูกผักในกีะสอบ ก็ได้มีเกษตรกรผู้ที่เคยปลูก เคบทดลองแล้ว ปรากฏว่าได้ผลออกมาดี มาบอกมาเล่าความรู้ที่ได้ทดลองมา ให้ผู้ที่สนใจได้ลองทำตามเช่นกัน วันนี้เราจึงได้นำความรู้ดังกล่าวนี้มาถ่ายทอดลงในบทความให้ผู้ที่สนใจการปลูกพืชแบบใหม่ การปลูกพืชในกระสอบมาแบ่งปันดัน การปลูกพืชในกระถางบางท่านเรียก DIY คือประดิษฐ์วัสดุจากสิ่งของเหลือใช้นำมาใช้ประโยชน์ การปลุกพืชในกระสอบสิ่งที่น่าสนใจคืออะไร ทำไมต้องปลุกในกระสอบ มีข้อดีอะไรบ้าง และมีขั้นตอนที่แตกต่างจากการปลูกธรรมดายังไงบ้าง ไปติดตามกันต่อได้เลย

วัสดุและส่วนผสมที่เราจะต้องเตรียมให้พร้อมก่อนจะปลูกพืชในกระสอบ ได้แก่ กระสอบที่ไม่ได้ใช้แล้ว ,กาบมะพร้าวแห้ง ,ถ่านไม้ ,ดินเอาไว้สำหรับปลูก (ส่วนผสมแกลบ 3 ส่วน ดินขุยไผ่ 1 ส่วน) ,แหน หรือจอก หรืออาจจะใช้ใบก้ามปูก็ได้ หรือถ้าไม่มีจริงเราอาจใช้ใบไม้อื่นๆที่หาได้ในพื้นที่เราเลย ปุ่ยหมัก (มูลสัต ว์ 1 ส่วน หญ้าสด 1 ส่วน หมักไว้ประมาณ 2 สัปดาห์) ,ฟางข้าวแห้ง

มาถึงขั้นตอนและวิธีการทำกันเลย ขั้นตอนแรกนั้น ให้เรานำกระสอบพับมุม เข้าด้านในทั้งสองข้าง หลังจากนั้นก็ให้เราพับกระสอบ ลงมาประมาณครึ่งหนึ่ง เพราะว่าเวลาที่เราบรรจุดินเข้าไปแล้ว จะเป็นเหมือนกระสอบสองชั้น ผลที่ได้คือเราจะได้กระสอบที่แข็งแรงและทนทาน นำไปใช้งานได้เป็นปี เสร็จแล้วให้เรา พับขอบกระสอบนั้นลงมาประมาณ 1-2 นิ้ว เพื่อให้เกิดความสะดวก ในการหยิบจับ เวลาที่เราจะทำการเคลื่อนย้าย

ขั้นตอนต่อไป ให้เรานำกาบมะพร้าว ที่เราได้แช่น้ำไว้แล้ว ควรแช่น้ำไว้ประมาณสองวันใส่ลงไป ประมาณ 2 กำมือ จากนั้น ให้เรานำถ่านไม้ที่แช่ที่ได้เตรียมไว้ ไปแช่ในน้ำจุลินทรีย์  ปริมาณเท่ากับกาบมะพร้าว หลังจากนั้น ให้ใส่ดินที่เตรียมไว้ลงไป แล้วใส่แหนหรือจอก หรืออาจเป็นใบก้ามปู หรือใบไม้อื่นๆที่หาได้ แล้วใส่ปุ่ย หมัก และสุดท้ายก้คือ ฟางข้าว แนะนำว่าให้ใส่ส่วนผสมต่าง ๆ ตามลำดับตามที่ได้บอกไว้ เพราะถ้าทำตามขั้นตอนนี้ จะทำให้ดินเรานั้นแน่น และพืชของเราจะเจริญเติบโตได้ดี

หลังจากที่เราได้บรรจุส่วนผสมต่าง ๆ ตามขั้นตอนที่กล่าวไปเรียบร้อยแล้ว ให้เรารดน้ำให้ชุ่ม เพียงเท่านี้ เราก็พร้อมที่จะนำพืชที่เราเตรียมไว้ มาปลูกได้เลย และสามารถปลูกพืช ผักสวนครัวได้ทุกชนิดด้วย

สำหรับประโยชน์และข้อดีนั้น มีดังนี้

1. ช่วยประหยัดงบประมาณ ในการซื้อภาชนะอื่น เช่น กระถาง ถุงดำ

2. ประหยัดพื้นที่ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจหรือท่านใด บริเวณที่ทางแคบ และที่ทางไม่เอื้ออำนวยแก่การปลูก ได้แก่บริเวณห้องเช่าต่างๆ ที่มีพื้นที่น้อย สามารถนำหลักการและวิธีนี้ไปใช้ได้ไลย

3. ดินที่ไม่อุดมสมบูรณ์ก็สามารถปลูกได้ เพราะอย่างที่บอกไปแล้วว่า การปลูกพืชในกระสอบนั้น เราได้ผสมส่วนประกอบต่าง ๆที่เป็นประโยชน์ต่อดินลงไปแล้ว ดังนั้น ไม่ว่าดินของเรา จะเป็นอย่างไรก็ตาม เราก็สามารถปลูกได้สบายๆอยู่แล้ว

4. การดูแลรักศชษาที่ง่าย เพราะการปลูกในกระถางนั้น หญ้าจะเกิดขึ้นน้อยกว่า การปลูกผักลงแปลงใหญ่ทั่วไป ทำให้เราดูแลรักษาได้ง่าย และทั่วถึง ผลผลลิตที่ตามมาก็เป็นที่พอใจ

เรียบเรียง ด.ญ.ภิญญดา